Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do dyrektorów placówekPytanie 1.

Nie mogę zalogować się do systemu w celu wypełnienia wniosku?

Odpowiedź:

Kandydaci uczęszczający do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk otrzymują w obecnej szkole wygenerowane hasło. Za pomocą numeru PESEL i hasła logują się do wniosku utworzonego przez szkołę podstawową, wypełnionego podstawowymi danymi.
Kandydaci z innych szkół podstawowych w menu Nowy wniosek wypełniają ankietę wybierając "Wypełnij nowy wniosek". Na pierwszej stronie ankiety podają swoje hasło, które posłuży do logowania. Przy pierwszym uruchomieniu wniosku nie logują się do systemu.Pytanie 2.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?

Odpowiedź:

Kandydat uczęszczający do szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Słupsk otrzymuje w szkole wygenerowane hasło. Pozostali kandydaci zakładają je przy pierwszym uruchomieniu wniosku.
Hasło to w powiązaniu z numerem PESEL umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu i sprawdzenie czy oraz gdzie kandydat został przyjęty. Logowanie umożliwi dostęp do wyników WYŁĄCZNIE kandydata.
Oprócz sprawdzania wyników „on – line” informację o wyniku naboru będzie można uzyskać w placówce wybranej podczas rekrutacji.


Pytanie 3.

Wprowadziłem dane dziecka ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?

Odpowiedź:

Należy udać się do placówki pierwszego wyboru i poprosić o skorygowanie niepoprawnych informacji. Po dokonaniu korekty wniosek powinien być ponownie wydrukowany, podpisany i złożony w placówce pierwszego wyboru.


Pytanie 4.

Co mam zrobić, jeżeli nie posiadam adresu e-maila, a chcę wypełnić "Wniosek" ?

Odpowiedź:

W pozycji e-mail należy wpisać dowolne słowo np."brak".
Adres e-mail służy do automatycznego przypomnienia, przez system rekrutacyjny, hasła użytkownika.
Nie zalecamy takiego rozwiązania, ponieważ w razie zapomnienia hasła rodzic nie będzie miał możliwości jego odzyskania.


Pytanie 5.

Czy w placówce drugiego wyboru będziemy mieli mniejsze szanse niż rodzice, którzy wybiorą ją jako pierwszą na liście?

Odpowiedź:

Nie ma znaczenia kolejność wpłynięcia wniosku, jak również kolejność wyboru placówki. Jeżeli dziecko nie zakwalifikuje się do placówki pierwszego wyboru, to w placówce drugiego wyboru ma takie same szanse jak dziecko, dla którego ta placówka została wybrana jako placówka pierwszego wyboru. Decyduje suma punktów uzyskanych z kryteriów MEN oraz kryteriów dodatkowych. Pytanie 6.

Jak zmienić swój wybór na etapie "Ewentualna zmiana preferencji kandydatów"?

Odpowiedź:

Należy zgłosić się do placówki pierwszego wyboru z prośbą o cofnięcie akceptacji podania (przywrócenie wniosku do edycji).
Następnie placówka lub kandydat przez stronę rekrutacyjną zmienia preferencje, drukuje poprawiony wniosek i podpisany dostarcza do placówki pierwszego wyboru.


Rekrutacja ID: 144; Wersja: 21.144.316.1071 Harmonogram ID: 892;