Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do dyrektorów placówekPytanie 1.

Nie mogę zalogować się do systemu w celu wypełnienia wniosku?

Odpowiedź:

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych zakładają samodzielnie konto. W pierwszym kroku w menu "Moje zgłoszenie/wniosek" lub w menu "Nowe zgłoszenie/wniosek" wypełniamy ankietę  wybierając "Wypełnij nowe zgłoszenie/wniosek". Na pierwszej stronie ankiety podajemy hasło, które posłuży do logowania. Przy pierwszym uruchomieniu ankiety nie logujemy się do systemu.


Pytanie 2.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?

Odpowiedź:

Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z numerem PESEL ucznia umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu i sprawdzenie czy oraz gdzie uczeń został przyjęty. Logowanie umożliwi sprawdzenie WYŁĄCZNIE własnych wyników.
Oprócz sprawdzania wyników „on – line” uczeń/ rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru (dotyczy szczególnie osób, które nie będą mieć możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem Internetu).Pytanie 3.

Wprowadziłem dane dziecka ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?

Odpowiedź:

Należy udać się do placówki pierwszego wyboru i poprosić o skorygowanie niepoprawnych informacji. Po dokonaniu korekty wniosek powinien być ponownie wydrukowany, podpisany i złożony w placówce pierwszego wyboru.


Pytanie 4.

Co mam zrobić, jeżeli nie posiadam adresu e-maila, a chcę wypełnić "Wniosek" ?

Odpowiedź:

W pozycji e-mail należy wpisać dowolne słowo np."brak".
Adres e-mail służy do automatycznego przypomnienia, przez system rekrutacyjny, hasła użytkownika.
Nie zalecamy takiego rozwiązania, ponieważ w razie zapomnienia hasła rodzic nie będzie miał możliwości jego odzyskania.


Pytanie 5.

Czy w placówce drugiego wyboru będziemy mieli mniejsze szanse niż rodzice, którzy wybiorą ją jako pierwszą na liście?

Odpowiedź:

Nie ma znaczenia kolejność wpłynięcia wniosku, jak również kolejność wyboru placówki. Jeżeli dziecko nie zakwalifikuje się do placówki pierwszego wyboru, to w placówce drugiego wyboru ma takie same szanse jak dziecko, dla którego ta placówka została wybrana jako placówka pierwszego wyboru. Decyduje suma punktów uzyskanych z kryteriów MEN oraz kryteriów dodatkowych. Pytanie 6.

Jak zmienić swój wybór na etapie "Ewentualna zmiana preferencji kandydatów"?

Odpowiedź:

Należy zgłosić się do placówki pierwszego wyboru z prośbą o cofnięcie akceptacji podania (przywrócenie wniosku do edycji).
Następnie placówka lub kandydat przez stronę rekrutacyjną zmienia preferencje, drukuje poprawiony wniosek i podpisany dostarcza do placówki pierwszego wyboru.


Rekrutacja ID: 148; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 960;