Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum nr 6 w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku

Adres: Szczecińska 36
76-200 Słupsk
pokaż na mapie
Dyrektor: Iwona Wojtkiewicz
Strona WWW: www.zsa.slupsk.pl
E-mail: zsa.slupsk@wp.pl
Telefon: 59 84 56 448

Opis oferty:


W życiu ważne są trzy rzeczy: wybór, szansa i zmiana. Musisz dokonać wyboru, skorzystać z szansy, jeśli chcesz coś w życiu zmienić.                          

Wybór szkoły ponadpodstawowej to trudna, odpowiedzialna i ważna decyzja. Może zaważyć na całym Waszym późniejszym życiu. Relacje, jakie zachodzą między wykształceniem zdobytym na tym etapie, a uzyskaniem satysfakcjonującej, dobrze wynagradzanej pracy, mają fundamentalne znaczenie dla przyszłego życia zawodowego. Dlatego zebraliśmy informacje, które, mamy nadzieję, zachęcą Was do wyboru Zespołu Szkół Agrotechnicznych. To miejsce dostosowane do Waszych zdolności, predyspozycji i indywidualnych zamierzeń. Szkoła  corocznie dostosowuje swoją ofertę do potrzeb rynku pracy oraz uczniowskich zainteresowań. Staramy się, by była ona atrakcyjna, umożliwiała wszechstronne kształcenie umiejętności oraz rozwijanie indywidualnych zdolności, tak by w przyszłości optymalnie ułatwić Wam kontynuację nauki w szkołach wyższych oraz znalezienie zatrudnienia.

Ciepła i przyjazna atmosfera, wzajemny szacunek oraz zrozumienie to podstawa udanej współpracy. Dzięki temu nauka staje się przyjemnością, a często przeradza w życiową pasję. Chcielibyśmy, aby nasza szkoła stała się miejscem, w którym znajdziecie przyjaciół i przewodników, którzy wprowadzą Was w tajniki przyszłego zawodu lub dadzą niezbędne narzędzia do dalszej nauki.  Praca w laboratoriach analitycznych i chemicznych, wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi pomiarowych oraz wysokiej klasy sprzętu komputerowego to u nas codzienność. Połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi to inwestycja w przyszłość zawodową absolwenta naszej szkoły. Staramy się, abyście w trakcie nauki mieli możliwość jak najszerszego rozwoju zainteresowań, zdobywania wiedzy i kompetencji. Nie tylko poprzez udział w zajęciach obowiązkowych, ale również w szkoleniach i kursach organizowanych przez instytucje państwowe i samorządowe. Uczestniczymy także w olimpiadach przedmiotowych i konkursach zawodowych, z których wracamy z nagrodami i wyróżnieniami.  Jesteśmy obecni na wydarzeniach ważnych dla miasta i regionu. Organizujemy szereg prestiżowych imprez, jak Rolniczak Lan Party, Agro Cross ( w tym roku bierze w nim udział 35 szkół z regionu), Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Wystawiamy wysoko oceniane spektakle teatralne, przeprowadzamy akcje wolontariackie, zdobywamy wysokie miejsca w zawodach sportowych oraz e-sporcie (zawodnicy trenują w Gaming Roomie).W nowym roku szkolnym oddajemy do użytku ultranowoczesną pracownię gastronomiczną, praktyki odbywamy w prestiżowych firmach lokalnych oraz na południu Hiszpanii- w Sevilli. Propozycji  zajęć jest naprawdę wiele, myślę że każdy znajdzie przestrzeń, w której może realizować swoje pasje i zainteresowania.

Proszę również o wnikliwe zapoznanie się z naszą bogatą ofertą edukacyjną , tak, byście mogli dokonać wyboru umożliwiającego jak najlepszą realizację Waszych planów i ambicji. Życzę  wszystkim podjęcia trafnej decyzji i kontynuowania nauki w Rolniczaku – szkole, która łączy ludzi.

Nasza szkoła jest otwarta i demokratyczna!

Wzajemny szacunek i zrozumienie to u nas podstawa udanej współpracy.

 Kształcimy zgodnie z zainteresowaniami młodzieży i wymogami współczesnego rynku pracy.

 Kształcimy ludzi sukcesu!


TYLKO U NAS!

 

Dodatkowo 150 godzin praktyk i staży zawodowych!

Praktyki zawodowe w Hiszpanii i Portugalii!

Staże u najlepszych przedsiębiorców!

Klasy objęte patronatem liczących się na rynku pracy firm!

Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego!

W Rolniczak LAN Party bierze udział ok. 400 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych!

W Agro Cross bierze udział ok. 500 uczniów!

 

NA KOGO CZEKAMY?

 

W naszej szkole jest miejsce zarówno dla uczniów bardzo zdolnych, jak i tych, którzy pod okiem fachowców rozwiną dopiero swoje zawodowe zainteresowania.  Jesteśmy szkołą 70-letnią tradycją, sprawdzoną w kształceniu młodzieży, z każdym rokiem podnoszącą jego jakość, atrakcyjność, dostosowującą się do potrzeb rynku pracy. Uczymy blisko 1000 uczniów! Realizujemy specjalny program dla młodzieży szczególnie uzdolnionej i potrzebującej wsparcia. Nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w Hiszpanii. Bierzemy udział w projekcie „Zdolni z Pomorza Pomorskie – Dobry kurs na edukację”. Dzięki niemu otrzymujemy nowoczesny sprzęt do pracowni, a nasi uczniowie mogą korzystać z dodatkowych zajęć teoretycznych i praktycznych, prowadzonych na wyższych uczelniach. Uczestnicy tego programu każdego roku mają zagwarantowaną bezpłatną wycieczkę do ważnych ośrodków naukowych w kraju. Otrzymują specjalne stypendia. Przyznajemy też stypendia motywacyjne dla uczniów klas pierwszych. W tym roku otrzymało je ponad 80 osób! Działa u nas Młodzieżowe Centrum Edukacji Ekologicznej, Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego, grupa teatralna „Świta Królowej”, koło recytatorskie, zespół wokalny i taneczny, Liga Ochrony Przyrody. Odbywają się warsztaty, konferencje prelekcje i wystawy. Można zdobyć u nas prawo jazdy kategorii T. Mamy pięć nowoczesnych pracowni komputerowych, w każdym miejscu szkoły jest dostęp do bezprzewodowego Internetu. Działa równie pracownia, w której można za darmo nauczyć się sztuki rzeźbienia w drewnie!

 

CO MÓWIĄ LICZBY?

 

Studia wyższe podjęło w 2012 roku – 54,23 proc. naszych absolwentów, w 2013 – 54,79 proc., w 2014 – 46,91 proc., w 2015 roku – 48 proc. Pracę podjęło odpowiednio: 30,28 proc., 38,27proc., 38,27 proc. i 35 proc. absolwentów. W roku 2014/2015 uczniowie naszej szkoły uzyskali średni wynik z egzaminów zawodowych w zawodzie technik architektury krajobrazy o 25 proc. wyższy od średniego wyniku w okręgu pomorskim, w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego – o 21 proc. wyższy, zawodach: technik analityk i technik ochrony środowiska – o 11 proc. wyższy.

 

TO NIE ŻADNA PRZESADA

 

Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku jest dużą, bardzo nowocześnie prowadzoną szkołą na słupskim rynku edukacyjnym, gwarantuje solidne przygotowanie ogólne i zawodowe, dostosowane do potrzeb krajowego i europejskiego rynku pracy.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
TECHNIK ANALITYK TECHNIK ANALITYK

Nauczymy Cię wykonywania badań składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów. Dowiesz się, jak oceniać jakość substratów, półproduktów i produktów przemysłowych. Możesz też współuczestniczyć w przygotowywaniu sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z dziedziny przemysłu, inżynierii materiałowej, badań naukowych, ochrony środowiska, itp.Mocne strony

Zapewnimy Ci naukę w jednym z najnowocześniejszych, znakomicie wyposażonych laboratoriów na Pomorzu! Zdobędziesz tu umiejętność przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych, pobierania i przygotowywania próbek analizy, wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych. Praktyki zawodowe w słonecznej Hiszpanii!


Praca

Np. w laboratoriach w przemyśle chemicznym, spożywczym , z obszaru rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych), czy też ochrony środowiska (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery).

Przedmioty punktowane: Chemia, Język angielski, Język polski, Matematyka
0
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Kierunek ten polecamy wszystkim, którzy są zainteresowani możliwością zagospodarowywania swojego otoczenia, np. ogrodów przydomowych lub terenów zieleni miejskiej oraz ich pielęgnacją.
Mocne strony
Zdobędziesz tu kwalifikacje rolnicze uprawniające, m. in. do zakupu ziemi lub korzystania z programu „Młody Rolnik”. Poznasz zasady zakładania firmy, pracy w zespołach oraz język obcy zawodowy. Nauczysz się prowadzić ciągnik rolniczy z przyczepą (przyczepami) – prawo jazdy.

Praca
Będziesz mógł pracować w firmach i biurach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów przydomowych, parków, terenów rekreacji, wypoczynku, a także w instytucjach innych branż, np. budowlanej, architektonicznej oraz związanych z budową i utrzymaniem obiektów małej architektury, w gospodarstwach ogrodniczych czy szkółkarskich, również w centrach ogrodniczych i kwiaciarniach. Nasi absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka, Plastyka
4
TECHNIK GEODETA TECHNIK GEODETA

Na tym kierunku kształcą się specjaliści geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych i przemysłowych. Poznasz tu nowoczesne metody pomiarów geodezyjnych i satelitarnych oraz sposoby ich wykorzystania.
Mocne strony
Będziesz miał dostęp do nowoczesnego sprzętu geodezyjnego oraz pracowni komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem. Odbędziesz zajęcia terenowe i praktyczne. Nauczysz się języka obcego uwzględniającego słownictwo specjalistyczne, typowe dla kierunku geodezyjnego.
Praca
Po ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować w firmach prowadzących działalność inżynierską w zakresie geodezji, kartografii systemów, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
2
TECHNIK INFORMATYK TECHNIK INFORMATYK
Nauczysz się jak budować i administrować sieciami komputerowymi, systemami operacyjnymi, konfigurować sprzęt i oprogramowanie oraz eliminować usterki, projektować bazy danych i aplikacje z nich korzystające, pisać aplikacje we współczesnych środowiskach programistycznych, posługiwać się zaawansowanymi programami do obróbki grafiki i video, tworzyć zaawansowane serwisy internetowe.Mocne stronyProfil e-sportowy, dostęp do gaming roomu. Wyjazdy na największe imprezy e-sportowe (Poznań Game Arena, Good Game Expo, Inter Extreme Masters, itd.), współpracujemy z organizacjami e-sportowymi (staże dla graczy), organizujemy Rolniczak LAN Party – największą imprezę gamingową w regionie. Możliwość zdobycia certyfikatów CISCO. PracaNp. firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, firmy wykorzystujące istniejące oprogramowanie i systemy do tworzenia dynamicznych serwisów WWW, obsługi systemów baz danych.

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
1
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

to kierunek przyszłościowy w dobie polityki ekologicznej w Polsce i UE. W związku z pozyskiwaniem środków z UE na uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, rozwiązania systemów cieplnych w oparciu o niekonwencjonalne źródła energii oraz gospodarkę odpadami, na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży.
Absolwenci Technikum Ochrony Środowiska są przygotowani, aby kontynuować naukę na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe oraz znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się ochroną środowiska m.in. w: ośrodkach badań i kontroli środowiska, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, instytutach naukowo-badawczych, prywatnych zakładach specjalistycznych. Gwarancją jest fakt, że stale rozwija się infrastruktura związana z ochroną środowiska.

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
2
TECHNIK PROGRAMISTA Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół Agrotechnicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą uczyć się programowania w popularnych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych). Przedmioty rozszerzone to matematyka i język angielski.

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
5
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Zajmuje się opracowaniem nowych produktów żywnościowych. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych. Bada nowoczesne techniki i technologie oraz opracowuje różne asortymenty produktów żywnościowych. Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych.

Mocne strony
Nauczysz się opracowywać nowe receptury i wprowadzać je do produkcji. Będziesz umiał nadzorować i kontrolować podległych pracowników, organizować ich pracę, szkolić, przygotowywać rozliczenia zużycia surowców, opakowań, energii, maszyn.
Praca
Np. w instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności, handel artykułami spożywczymi. Zdobędziesz uprawnienia do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Będziesz miał możliwość kontynuowania nauki na studiach ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów technologii żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym lub na kierunkach pokrewnych.

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
2
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Technik UiSEO zajmuje się montażem i demontażem urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz instalacji przemysłowych. Kontroluje pracę urządzeń OZE, konserwuje oraz naprawia instalacje energetyki odnawialnej, sanitarnej i przemysłowej, sporządza kosztorysy oraz oferty przetargowe, wykorzystuje zaawansowane programy obliczeniowe i graficzne.

Mocne strony
Praktyki zawodowe w ciekawych firmach zajmujących się instalowaniem i nadzorowaniem urządzeń energetyki odnawialnej, praktyki w Hiszpanii – 4 tygodnie, uzyskanie certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii.

Praca
Np. w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę oraz w serwisach ich obsługi. Osoby kończące ten kierunek mogą kontynuować dalszą naukę na studiach z branży budowlanej i energetyczne.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
2
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Zdobędziesz tu umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia oraz urządzaniem zakładów gastronomicznych. Nauczysz się sporządzać potrawy. Będziesz umiał stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, organizować przyjęcia, projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.Mocne stronyBędziesz korzystał z ultranowoczesnej, wyposażonej na miarę XXI wieku pracowni technologii gastronomicznej. Nasi uczniowie są finalistami ogólnopolskich konkursów kucharskich – dołącz do ich grona! Praktyki zawodowe odbywają się w Hiszpanii. Będziesz mógł studiować na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka oraz kierunkach pokrewnych.PracaNp. w zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie, domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe, itp.), służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale).

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
4

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 148; Wersja: 23.155.336.161 Harmonogram ID: 961;