Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum nr 3

Adres: K. Szymanowskiego 5
76-200 Słupsk
pokaż na mapie
Dyrektor: Grażyna Zienkiewicz
Strona WWW: www.drzewniak.slupsk.pl
E-mail: sekretariat@drzewniak.slupsk.pl
Telefon:

Opis oferty:„ZAWODY W DECHĘ”

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

Technik technologii drewna to idealny kierunek dla osób, które mają pasję, uzdolnienia manualne są kreatywne i nie boją się wyzwań. Zapewniamy profesjonalne warunki do nauki, współpracujemy z Zespołem Placówek Oświatowych w Słupsku (pracownie drzewne) oraz firmami branży drzewnej w celu zapewnienia wszechstronnego przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Absolwent ma możliwość przystąpić do egzaminu maturalnego i może kontynuować naukę na studiach wyższych. Absolwent może podjąć pracę w zakładzie branży drzewnej na stanowisku kierownika lub technologa, albo otworzyć własną działalność w zakresie meblarstwa, obróbki drewna na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC.

Absolwent uzyskując tytuł technika technologii drewna zdobędzie następujące kwalifikacje:
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • wykonywać wyroby z drewna i tworzyw drzewnych,
 • podejmować pracę związaną z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
 • dokonać napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.
DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • wykonywać wyroby z drewna i tworzyw drzewnych,
 • organizować i wykonywać pracę związaną z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich,
 • programować oraz obsługiwać obrabiarki i urządzenia stosowane w procesie przetwarzania drewna,
 • sporządzać dokumentację projektową, konstrukcyjną i technologiczną,
 • organizować i nadzorować proces produkcyjny związany z przetwarzaniem drewna.
                                     TECHNIK STYLISTA 

 • Czego się nauczysz?
  • Zawód łączący umiejętności z zakresu mody, fryzjerstwa i wizażu, odpowiadający na naszą potrzebę bycia atrakcyjnym i zadbanym,
  • Stylista to inaczej doradca, kreator wizerunku. To osoba, która podpowiada jak się ubrać, umalować, co zrobić, aby wyglądać atrakcyjniej i czuć się pewniej,
  • Stylista wykorzystuje umiejętności projektowania i wykonywania kolekcji wyrobów odzieżowych, wiedzy z zakresu doboru barw kolorystycznych, fryzury i makijażu.
  Obszar zawodowy Stylisty:
  • praca z indywidualnym klientem – dobór kolorystyczny i stylistyczny stroju, fryzury i makijażu,
  • personal shopper – osobisty stylista, doradca do spraw zakupów najlepszych zestawów ubrań,
  • dress code - stylizacja biznesowa dla firm,
  • stylizacja wizerunkowa dla magazynów mody,
  • prop stylist - stylizacja rekwizytów na planie zdjęciowym, współpraca z fotografem.
  Jakie zdobędziesz kwalifikacje?
  • MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
  • MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku

  Oferujemy:

  • wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
  • wysoki poziom nauczania,
  • przyjazną i miłą atmosferę wśród młodych, kreatywnych ludzi z pasją,
  • wyjazdy na Międzynarodowe Targi Mody w Poznaniu i Łodzi,
  • udział w konkursach dla młodych projektantów i stylistów,
  • praktykę zawodową dla uczniów organizowaną w znanych i liczących się firmach odzieżowych, salonach fryzjerskich i kosmetycznych
  • bardzo dobre zaplecze dydaktyczne szkoły.

TECHNIK PROGRAMISTA

Technik programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka pisze, czyli opracowuje programy komputerowe i wprowadza je do użytku. Oprogramowanie to w zasadzie każde narzędzie jakim posługujemy się używając komputera począwszy od najprostszych edytorów tekstów po skomplikowane narzędzia systemowe. Język oprogramowania to zbiór określonych reguł za pomocą których można stworzyć program. Z reguły osoby pracujące w tym zawodzie są wyspecjalizowane tylko w jednym z nich, chociaż każdy programista zna przynajmniej w stopniu podstawowym kilka języków. Dlatego oferty pracy najczęściej są skierowane do określonego typu programistów, którzy są ekspertami w języku np. Java. Niemal codziennie na świecie powstają nowe języki programowania albo udoskonalane są już istniejące.

Absolwent kierunku programista zdobędzie następujące kwalifikacje:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje mobilne.

TECHNIK INFORMATYK

  Technik informatyk to uniwersalny zawód, gdyż informatyka to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia, począwszy od nauki poprzez przemysł, na rozrywce skończywszy. W szkole uczeń poznaje budowę i obsługę komputera oraz uczy się wielu metod programowania. Ma również okazję poszerzyć swoje wiadomości, zdobywając certyfikat w Lokalnej Akademii Cisco. W trakcie nauki poznaje tajniki druku 3D oraz bierze udział w zajęciach, na których wykorzystywane są najnowsze urządzenia iPady, MacBookPo zakończeniu edukacji w technikum absolwenci mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub kursach specjalistycznych. Technik informatyk to zawód, który daje satysfakcję oraz możliwości zatrudnienia w wielu znaczących firmach zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Absolwent technikum informatycznego zdobędzie następujące kwalifikacje:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
 • Wykonać lokalną sieć komputerową;
 • Naprawić urządzenia techniki komputerowej;
 • Administrować systemami operacyjnymi;

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

 TECHNIK  REKLAMY

Technik  reklamy jest zawodem wymagającym łączenia w sobie wiedzy ekonomicznej, plastycznej, informatycznej, psychologicznej. Technik organizacji reklamy musi zatem wybrać sposób dotarcia do odbiorcy różnymi środkami i kanałami dystrybucji reklamy, skutecznie oddziaływać na ich postawy, emocje, przekonania. Nasi uczniowie potrafią wykorzystywać specjalistyczne umiejętności plastyczne, marketingowe, twórcze i organizacyjne do realizacji powierzonych im zadań. Po zdobyciu kwalifikacji, absolwenci mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach np. akademiach sztuk pięknych, politechnikach - na wydziałach wzornictwa i grafiki, bądź podjąć pracę w agencjach reklamowych, mediach, studiach graficznych i drukarniach.

Najlepszym kandydatem na technika reklamy jest osoba spełniająca następujące wymagania:

 • kreatywność i abstrakcyjność myślenia,
 • wyobraźnia twórcza,
 • uzdolnienia plastyczne i językowe,
 • łatwość i jasność wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • samodzielność,
 • cierpliwość,
 • zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, socjologia, psychologia,
 • umiejętności organizacyjne, marketingowe,
 • uzdolnienia plastyczne i językowe,
 • umiejętność pracy w zespole.

Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: marketing, techniki reklamy, pracownia technik reklamy, grafika i multimedia w reklamie. W zawodzie możesz kształcić się w pięcioletnim technikum, po wcześniejszym ukończeniu szkoły podstawowej. Warunkiem uzyskania tytułu technika reklamy jest przystąpienie do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i zaliczenie ich z wynikiem pozytywnym.

Absolwent zdobędzie następujące kwalifikacje:
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły może być zatrudniony w:

 • agencjach reklamowych,
 • domach mediowych,
 • działach marketingu przedsiębiorstw,
 • biurach ogłoszeń,
 • studiach graficznych,
 • giełdach, targach, domach handlowych,
 • agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.

 TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów jest szerokoprofilowe. Przygotowuje specjalistów w dziedzinie związanej z multimediami, wykorzystując różne formy informacji i jej przekazu - od fotografii, poprzez dźwięk i film. Fotografia obecnie jest wykorzystywana we wszystkich mediach, dzięki czemu  absolwent po skończeniu technikum o takim profilu, może znaleźć pracę w laboratoriach i zakładach  fotograficznych, przemyśle fotooptycznym i optycznym, wydawnictwach i drukarniach, gazetach, portalach internetowych, agencjach reklamowych i fotograficznych, w działach marketingowych dużych firm, telewizji i wytwórniach filmowych.

Szkoła zapewnia odbycie miesięcznych praktyk w zakładach fotograficznych i instytucjach posługujących się medium fotograficznym w kraju i zagranicą.

Fotografia obecnie jest wykorzystywana we wszystkich mediach dzięki czemu będziesz mógł znaleźć pracę w:

 • laboratoriach fotograficznych i zakładach fotograficznych,
 • przemyśle fotooptycznym i optycznym,
 • wydawnictwach i drukarniach, gazetach, portalach internetowych,
 • agencjach reklamowych i fotograficznych,
 • w działach marketingowych dużych firm,
 • telewizji i wytwórniach filmowych.

Po zakończeniu nauki w pięcioletnim cyklu kształcenia uzyskasz kwalifikacje:

AUD.02 (Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu)
AUD.05 (Realizacja projektów graficznych i multimedialnych)

oraz maturę.

Zawód technika fotografii i multimediów pomoże tobie dostać się na takie uczelnie jak:

 • Akademie Sztuk Pięknych na wydziałach fotografii, grafiki sztuk wizualnych i architektury wnętrz,
 • Szkoły Filmowe na wydziałach operatorskich, reżyserii filmowej i telewizyjnej, montażu filmowego,
 • Politechniki: wydziały wzornictwa i architektury,
 • Uniwersytety: wydziały dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

 TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Technik przemysłu mody to kierunek gwarantujący pewną i ciekawą pracę. Skierowany jest do osób kreatywnych, zainteresowanych modą, konstruowaniem form i szyciem odzieży. Nasza szkoła korzysta z bardzo dobrze wyposażonej pracowni krawieckiej, umożliwiającej kształcenie fachowców. Absolwenci, po ukończeniu szkoły uzyskują tytuł zawodowy technika przemysłu mody, umożliwiający podjęcie pracy lub kontynuację kształcenia w zawodzie projektant mody, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog, specjalista aranżacji przestrzeni wystawowej i sprzedażowej, specjalista promocji i dystrybucji kolekcji. Nabyte umiejętności są szansą na zaistnienie na rynku, rozwijanie wizerunku i własnej tożsamości w świecie mody, reklamy i handlu.

Nauka tego zawodu umożliwi ci:

 • rozwijanie zdolności plastycznych,
 • zdobywanie umiejętność projektowania odzieży,
 • przygotowanie i udział w pokazach mody,
 • naukę modelowania form, tworzenia dokumentacji technicznych,
 • poznanie programu komputerowego, który pozwoli zrealizować wszystkie projekty,
 • uszycie samodzielnie każdej wymarzonej kreacji,
 • uzyskanie matury i tytułu technika przemysłu mody,
 • studiowanie na każdej wyższej uczelni,

Oferujemy:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
 • wysoki poziom nauczania,
 • przyjazną i miłą atmosferę wśród młodych, kreatywnych ludzi z pasją,
 • wyjazdy na Międzynarodowe Targi Mody w Poznaniu,
 • udział w konkursach dla młodych projektantów i stylistów odzieży,
 • praktykę zawodową dla uczniów organizowaną w znanych i liczących się firmach odzieżowych,
 • bardzo dobre zaplecze dydaktyczne szkoły

Ucząc się zawodu technika przemysłu mody zdobywasz dwie kwalifikacje:

 • MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Informatyka, Plastyka
32
TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Informatyka
16
TECHNIK PROGRAMISTA

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Informatyka
16
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Informatyka, Plastyka, Zajęcia techniczne
16
TECHNIK REKLAMY

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Informatyka, Plastyka, Zajęcia techniczne
16
TECHNIK STYLISTA

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Informatyka, Plastyka, Zajęcia techniczne
16
TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Informatyka, Zajęcia techniczne
32

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 144; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 887;