Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum nr 1

Adres: Szczecińska 60
76-200 Słupsk
pokaż na mapie
Dyrektor: Aldona Pląska
Strona WWW: zsp1slupsk.pl
E-mail: sekretariat@zsp1slupsk.pl

Opis oferty:


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku to szkoła dająca uczniom możliwość  rozwoju na wielu płaszczyznach. Łączy wieloletnie tradycje kształcenia pokoleń w branżach HoGaTur(Hotelarsko-Gastronomiczno-Turystycznej) oraz eklektyczno-elektyronicznej, jak również posiada bogate doświadczenie kształcenia w kierunku ICT. Wysoki poziom nauczania szkoła od lat potwierdza utrzymywaną pozycją w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERPEKTYW.

 Technikum nr 1 to miejsce, w którym uczeń otrzyma rzetelne wykształcenie w wybranym zawodzie, a równocześnie zostanie przygotowany do matury. Po ukończeniu szkoły będzie mógł zdecydować, czy wejść na rynek pracy, czy kontynuować edukację np. na studiach. Młodzież kształci się tu w nowoczesnych pracowniach, które dostosowywane są do zmieniających się potrzeb edukacyjnych, by zapewnić najwyższe efekty edukacyjne. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS umożliwia uczniom udział w atrakcyjnych szkoleniach i kursach doskonalących, rozwijających wyjazdach studyjnych oraz stażach zawodowych. Obowiązkowe praktyki zawodowe mogą odbywać u pracodawców w kraju i za granicą. W ramach projektów do tej pory uczniowie mieli szansę zrealizować praktyki we Włoszech, w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi (była zasadnicza szkoła zawodowa) to szkoła wielu horyzontów, wielu zawodów, kształcąca w cyklu 3 letnim. Nauka ukierunkowana jest tu przede wszystkim na zdobycie zawodu w warunkach naturalnych, czyli u pracodawcy, z którym uczniowie – młodociani pracownicy zawierają umowę o praktyczną naukę zawodu.

Wszyscy uczniowie mają równy dostęp do zajęć pozalekcyjnych, organizowanych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami, konkursów, olimpiad czy odpowiednio dedykowanych stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Mają możliwość uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach kulturalnych, zawodowych, akcjach charytatywnych, wycieczkach.

Szkoła posiada duży kompleks sportowy, składający się z 4 sal gimnastycznych, siłowni, zaplecza sanitarnego oraz nowoczesnego boiska (inwestycja w trakcie realizacji). W szkole funkcjonuje biblioteka z bogatym księgozbiorem, czytelnia z dostępem do Internetu. W razie potrzeb uczniowie mogą korzystać ze wsparcia pedagogów i psychologa szkolnego oraz opieki pielęgniarki szkolnej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 to szkoła nowoczesna, otwarta na potrzeby uczniów, dbająca o ich rozwój, wspierająca ich kreatywność i samodzielność.

Regulamin rekrutacji


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
TECHNIK AUTOMATYK (1DI) Kwalifikacje w ramach zawodu:ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie urkładów automatyki przemysłowej; ELM.02. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej.
Przedmiot rozszerzony: matematyka.
Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania różnorodnych zadań zawodowych, w tym m.in.:
- analizowania działania instalacji elektrycznych, układów i urządzeń elektronicznych, obwodów automatyki, blokad i zabezpieczeń,
- naprawiania uszkodzeń elektrycznych i mechanicznych w urządzeniach automatyki przemysłowej,
- regulacji i konserwacji urządzeń takich jak: silniki, siłowniki elektropneumatyczne, elektrozawory, serwomechanizmy itp.,
- projektowania, budowania, konfigurowania, uruchamiania oraz eksploatowania i konserwowania systemów automatycznych,
- programowania systemów mikroprocesorowych,
- komputerowej wizualizacji i symulacji zautomatyzowanych procesów produkcyjnych,
- tworzenia przemysłowych sieci komputerowych.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
1
TECHNIK ELEKTRYK (1AE) Kwalifikacje w ramach zawodu:ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacjai nstalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; ELE.03. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Możliwość zdobycia uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1 kV. Przedmiot rozszerzony matematyka. Absolwent będzie przygotowany do:wykonywania badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji wykonywanie instalacji elektrycznych, użytkowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej, instalowania, użytkowania i obsługiwania układów energoelektronicznych oraz dokonywanie prostych napraw, diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych, stosowania skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć, konfigurowania i eksploatowania komputerów i ich podzespołów, planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej, prowadzenia budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
2
TECHNIK HOTELARSTWA (1BH) Kwalifikacje w ramach zawodu:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
HGT.06. Realizacja usług w recepcji.
Przedmiot rozszerzony: język angielski. Do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą:
czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego
zbieranie danych, gromadzenie informacji
kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby prowadzonych zadań przez organy administracji samorządowej oraz branżowych organizacji i stowarzyszeń

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
4
TECHNIK INFORMATYK (1DI) Kwalifikacje w ramach zawodu: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych; INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Przedmiot rozszerzony: matematyka. Możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu ECDL. Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka. Absolwent w zawodzie technik informatyk zatrudnienie znajdzie na stanowiskach:instalatora i administratora systemów operacyjnych,administratora sieci komputerowych,instalatora sprzętu komputerowego, administratora baz danych, projektanta i programisty baz danych pracownika działu serwisu komputerowego, pracownika technicznego w dziale finansowo - księgowym, grafika komputerowego, projektanta stron www i wielu innych...

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI (1BH) Kwalifikacje w ramach zawodu:
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych;
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
Przedmiot rozszerzony: język angielski.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:
ustalania, koordynacji i nadzoru realizacji obsługi turystycznej, w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy
badania popytu oraz kreowania podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku
planowania trasy podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach dla klientów
organizowania grupowych wyjazdów służbowych i urlopowych

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
5
TECHNIK PROGRAMISTA (1DI) Kwalifikacje w ramach zawodu: INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych; INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.
Przedmiot rozszerzony: matematyka.
Technik programista poznaje wiele języków programowania i systemów zarządzania treścią, w szczególności: HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, C++, C#, Java, Python, Visual Basic, WordPress, Joomla!, pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych MS Windows, Linux, Android, a także iOS. Ponieważ współcześni programiści pracują głównie w zespołach, szkoła kładzie duży nacisk na umiejętności w tym zakresie, które dodatkowo wspomagane są bardzo dobrą znajomością języka angielskiego zawodowego.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (1CK) Kwalifikacje w ramach zawodu:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań;
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Przedmiot rozszerzony: język angielski.
Do zadań technika żywienia i usług gastronomicznych należy:
ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywania;
sporządzanie i ekspedycji potraw i napojów;
planowanie i oceny żywienia;
organizowanie produkcji gastronomicznej;
planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

Przedmioty punktowane: Chemia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
3

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 135; Wersja: 9.146.304.1692 Harmonogram ID: 729;