Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum nr 1

Adres: Szczecińska 60
76-200 Słupsk
pokaż na mapie
Dyrektor: Aldona Pląska
Strona WWW: zselektryk.slupsk.pl
E-mail: rekrutacja@zselektryk.slupsk.pl
Telefon: 59 843 31 78, 699 926 174

Opis oferty:


Zespół Szkół "Elektryk" im. Noblistów Polskich w Słupsku to szkoła dająca uczniom możliwość  rozwoju na wielu płaszczyznach. Łączy wieloletnie tradycje kształcenia w branżach elektryczno-informatycznej oraz HoGaTur (hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej). Wysoki poziom nauczania szkoła od lat potwierdza utrzymywaną pozycją w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYW.

 Technikum nr 1 to miejsce, w którym uczeń otrzyma rzetelne wykształcenie w wybranym zawodzie, a równocześnie zostanie przygotowany do matury. Po ukończeniu szkoły będzie mógł zdecydować, czy wejść na rynek pracy, czy kontynuować edukację np. na studiach. Młodzież kształci się tu w nowoczesnych pracowniach, które dostosowywane są do zmieniających się potrzeb, by zapewnić najwyższe efekty edukacyjne. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS umożliwia uczniom udział w atrakcyjnych szkoleniach i kursach doskonalących, rozwijających wyjazdach studyjnych oraz stażach zawodowych. Obowiązkowe praktyki zawodowe mogą odbywać u pracodawców w kraju i za granicą. W ramach projektów do tej pory uczniowie mieli szansę zrealizować praktyki we Włoszech, w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi to szkoła wielu horyzontów, kształcąca w cyklu 3 letnim. Nauka ukierunkowana jest tu przede wszystkim na zdobycie zawodu oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy i możliwości dalszego kształcenia.

Wszyscy uczniowie mają równy dostęp do zajęć pozalekcyjnych, organizowanych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami, konkursów, olimpiad czy odpowiednio dedykowanych stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Mają możliwość uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach kulturalnych, zawodowych, akcjach charytatywnych, wycieczkach.

Szkoła posiada duży kompleks sportowy, składający się z 4 sal gimnastycznych, siłowni, zaplecza sanitarnego oraz nowoczesnego boiska. W szkole funkcjonuje biblioteka z bogatym księgozbiorem, czytelnia z dostępem do Internetu. W razie potrzeb uczniowie mogą korzystać ze wsparcia pedagogów i psychologa szkolnego oraz opieki pielęgniarki szkolnej.

Zespół Szkół "Elektryk" to szkoła nowoczesna, otwarta na potrzeby uczniów, dbająca o ich rozwój, wspierająca ich kreatywność i samodzielność.

Tu dowiesz się krok po kroku, co masz robić.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
TECHNIK AUTOMATYK (1A) Kwalifikacje w ramach zawodu:ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej; ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej. Przedmiot rozszerzony: matematyka.
Klasa łączona z zawodem technik elektryk.
Uczeń poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania różnorodnych zadań zawodowych, w tym m.in.:
- analizowania działania instalacji elektrycznych, układów i urządzeń elektronicznych, obwodów automatyki, blokad i zabezpieczeń,
- naprawiania uszkodzeń elektrycznych i mechanicznych w urządzeniach automatyki przemysłowej,
- regulacji i konserwacji urządzeń takich jak: silniki, siłowniki elektropneumatyczne, elektrozawory, serwomechanizmy itp.,
- projektowania, budowania, konfigurowania, uruchamiania oraz eksploatowania i konserwowania systemów automatycznych,
- programowania systemów mikroprocesorowych,
- komputerowej wizualizacji i symulacji zautomatyzowanych procesów produkcyjnych,
- tworzenia przemysłowych sieci komputerowych.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
2
TECHNIK ELEKTRYK (1E) Kwalifikacje w ramach zawodu: ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych: ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Możliwość zdobycia uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1 kV. Przedmiot rozszerzony matematyka. Przygotowanie do badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji wykonywanie instalacji elektrycznych, użytkowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej, instalowania, użytkowania i obsługiwania układów energoelektronicznych oraz dokonywanie prostych napraw, diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych, stosowania skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć, konfigurowania i eksploatowania komputerów i ich podzespołów, planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej, prowadzenia budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych. Klasa łączona z zawodem technik automatyk.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0
TECHNIK HOTELARSTWA (1H) Kwalifikacje w ramach zawodu:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
HGT.06. Realizacja usług w recepcji.
Przedmiot rozszerzony: język angielski.
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą:
czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego
zbieranie danych, gromadzenie informacji
kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby prowadzonych zadań przez organy administracji samorządowej oraz branżowych organizacji i stowarzyszeń

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0
TECHNIK INFORMATYK (1I) Przedmiot rozszerzony: matematyka. Kwalifikacje w ramach zawodu: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych; INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu ECDL. Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka. Absolwent w zawodzie technik informatyk zatrudnienie znajdzie na stanowiskach:instalatora i administratora systemów operacyjnych,administratora sieci komputerowych,instalatora sprzętu komputerowego, administratora baz danych, projektanta i programisty baz danych pracownika działu serwisu komputerowego, pracownika technicznego w dziale finansowo - księgowym, grafika komputerowego, projektanta stron www i wielu innych.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
4
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI (1T) Kwalifikacje w ramach zawodu:
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych;
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
Przedmiot rozszerzony: język angielski.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:
ustalania, koordynacji i nadzoru realizacji obsługi turystycznej, w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy
badania popytu oraz kreowania podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku
planowania trasy podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach dla klientów
organizowania grupowych wyjazdów służbowych i urlopowych.


Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0
TECHNIK PROGRAMISTA (1P) Kwalifikacje w ramach zawodu: INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych; INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.
Przedmiot rozszerzony: matematyka.
Technik programista poznaje wiele języków programowania i systemów zarządzania treścią, w szczególności: HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, C++, C#, Java, Python, Visual Basic, WordPress, Joomla!, pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych MS Windows, Linux, Android, a także iOS. Ponieważ współcześni programiści pracują głównie w zespołach, szkoła kładzie duży nacisk na umiejętności w tym zakresie, które dodatkowo wspomagane są bardzo dobrą znajomością języka angielskiego zawodowego.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
1
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (1Z) Kwalifikacje w ramach zawodu:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań;
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Przedmiot rozszerzony: język angielski.
Do zadań technika żywienia i usług gastronomicznych należy:
ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywania;
sporządzanie i ekspedycji potraw i napojów;
planowanie i oceny żywienia;
organizowanie produkcji gastronomicznej;
planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

Przedmioty punktowane: Chemia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
2

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 148; Wersja: 23.155.336.161 Harmonogram ID: 961;