Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.


Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny2021/2022.


Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Udostępnienie ofert w systemie NABO

od 01.05. (godz. 8.00)

2

Rejestracja w systemie NABO, złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 17.05. (godz. 8.00) do 21.06. (godz. 15.00)

3

Przekazanie wniosków do szkoły pierwszego wyboru

od 17.05. (godz. 8.00) do 21.06. (godz. 15.00)

4

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o wymagane dokumenty

od 25.06. (godz. 8.00) do 14.07. (godz. 15.00)

5

Weryfikacja wniosków

szkoły - od 25.06 do 14.07.

organ prowadzący - od 14.07. do 21.07.

6

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22.07. (godz. 12.00)

7

Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodzica

od 23.07. (godz. 8.00) do 30.07. (godz. 15.00)

8

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

02.08. (godz. 14.00)


Rekrutacja ID: 148; Wersja: 22.129.322.1108 Harmonogram ID: 952;