Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.Rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się 17 maja 2021 r. i odbywa się poprzez system elektroniczny NABO.


W rekrutacji elektronicznej bierze udział 16 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk:
  • 4 licea ogólnokształcące,

  • 1 liceum sztuk plastycznych,

  • 1 liceum dla dorosłych,

  • 5 techników,

  • 5 branżowych szkół I stopnia,

oraz 4 szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Słupski:

  • 1 liceum ogólnokształcące,

  • 2 technika,

  • 1 branżowa szkoła I stopnia.

Zapraszamy do ich poznania – wszystko w zakładce „Oferty placówek”

Uczeń zakłada konto samodzielnie.

Wypełnienie obowiązkowego elektronicznego wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej wymaga ułożenia listy preferencji kandydata. Na jej 1. pozycji powinien znaleźć się oddział – klasa w szkole, na której uczniowi najbardziej zależy, w której chciałby się uczyć. Jednocześnie można ubiegać się o miejsce tylko w trzech szkołach, ale w wielu oddziałach w każdej z nich. Po wprowadzeniu wszystkich ocen, wyników egzaminów i osiągnięć kandydata system będzie je przeliczał na punkty, sumował i zgodnie z uzyskaną liczbą punktów wskaże, do którego oddziału z listy preferencji kandydat się zakwalifikuje. Im dłuższa lista preferencji tym większe szanse na dostanie się do szkoły, nie ma możliwości zakwalifikowania się do kilku oddziałów.

System pozwala na bieżące monitorowanie rekrutacji, zawiera aktualne dane o szkołach, ich ofercie edukacyjnej, kandydacie i jego preferencji oraz o wolnych miejscach. Każdy uczeń może śledzić rekrutację przez internet i otrzymywać informację o swoich szansach.


Rekrutacja ID: 144; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 892;