Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

W rekrutacji elektronicznej bierze udział 17 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk:

  • 4 licea ogólnokształcące,

  • 1 liceum sztuk plastycznych,

  • 1 liceum dla dorosłych,

  • 5 techników,

  • 5 branżowych szkół I stopnia,

  • 1 szkoła policealna.

oraz 5 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Słupski:

  • 1 liceum ogólnokształcące,

  • 2 technika,

  • 2 branżowe szkoły I stopnia.

Zapraszamy do ich poznania – wszystko w zakładce „Oferty placówek”

Uczeń zakłada konto samodzielnie.

Wypełnienie obowiązkowego elektronicznego wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej wymaga ułożenia listy preferencji kandydata. Na jej 1. pozycji powinien znaleźć się oddział – klasa w szkole, na której uczniowi najbardziej zależy, w której chciałby się uczyć. Jednocześnie można ubiegać się o miejsce tylko w trzech szkołach, ale w wielu oddziałach w każdej z nich. Po wprowadzeniu wszystkich ocen, wyników egzaminów i osiągnięć kandydata system będzie je przeliczał na punkty, sumował i zgodnie z uzyskaną liczbą punktów wskaże, do którego oddziału z listy preferencji kandydat się zakwalifikuje. Im dłuższa lista preferencji tym większe szanse na dostanie się do szkoły, nie ma możliwości zakwalifikowania się do kilku oddziałów.

System pozwala na bieżące monitorowanie rekrutacji, zawiera aktualne dane o szkołach, ich ofercie edukacyjnej, kandydacie i jego preferencji oraz o wolnych miejscach. Każdy uczeń może śledzić rekrutację przez internet i otrzymywać informację o swoich szansach.


Rekrutacja ID: 144; Wersja: 21.125.311.1089 Harmonogram ID: 879;